Biocare Recycling & Rental

Vi erbjuder maskiner för både korttidshyra och långtidshyra.

Biocare ordnar med uppstart och instruktion av personal, service av maskinerna samt även reparationer om olyckan skulle vara framme.

Under hela hyresperioden finns vi tillgängliga för rådfrågning om produktionsteknik och problemlösning.

Kontakta Niklas på 070 - 66 77 830 för mer information och offert.

Verk tillgängliga för uthyrning:

Portafill 5000CT

  • 2 - däckat grovsorteringsverk
  • Flyttbart med lastväxlare på 6,5 meters maskinflak!
  • 3200X1200mm siktlåda
  • Bandmatare

Fintec 640 - 2006

  • 2 - däckat grovsorteringsverk
  • Siktyta 3650X1500mm
  • Fingerdäck på toppdäck
  • 30X30mm siktnät på bottendäck
  • Stål lamellmatare
  • Vikt 29 ton

Portafill 7000 IC-R krossar asfalt