Videos (klicka på bilderna)

Portafill 7000IC-R
- krossar alluvial rock

Portafill 5000CT
- sorterar ÅV material

Portafill 4000T
- sorterar matjord

Portafill 3000ST
- sorterar natursten

Portafill 2000CT
-med extra transportör

Fler videos finns på vår YouTube sida

Portafill 7000 IC-R krossar asfalt