Pressrelease Portafill 6000XT!

DSCN2163-2

2016-04-25

Portafill 6000XT, Marknadens mest flexibla sorteringsverk för fina fraktioner?

6000XT är den senaste produkten från Irländska Portafill.
Maskinen som lanserades på Bauma i München är en finsikt med en del innovativa lösningar som särskiljer den från övriga maskiner på marknaden. Modellen som visades var en 3-däckad sikt med DUAL POWER vilket innebär att användaren har flexibiliteten i att ha en dieselmotor ombord men ges möjligheten att driva maskinen med extern elkälla från nätet eller från ett krossverk.

Siktlådan
Siktlådans längd är av betydelse vid finsortering och 6000XT är designad primärt för att stå i linje med ett krossverk och producera finfraktioner. Siktlådan är en nyutvecklad variant på 4900X1200mm och är uppdelad i två längdspända siktnät på varje däck. Slaget i 6000XT är aggressivare än i konventionella finsiktar och påminner mer om det effektiva slaget i grovsikten 5000CT. Detta medför att kapaciteten i 6000XT är högre än i siktar av motsvarande storlek.
Vinkeln på siktlådan är hydrauliskt ställbar för optimal gradering av materialet.
En av de unika funktionerna är att sorteringsverket kan ändras mellan 2- eller 3-däckad sikt eftersom det nedersta siktdäcket enkelt bultas på eller av. Detta innebär att kunder som investerat i ett 2-däckat verk inte behöver investera i ett helt nytt verk om behovet att få ut en fjärde fraktion skulle uppstå, de behöver bara komplettera med det understa däcket och en extra vingtransportör.
Detta är helt unikt för Portafill!

Tvättsikt
6000XT är som standard förberedd för att omvandlas till en tvättsikt!
Maskinen kan i både 2- och 3-däckat utförande utrustas med uppsamlingslåda för vatten och spraydyse system över samtliga däck. Ett nyutvecklat avvattningshjul finns också som tillval för att tillvarata finfraktionen som spolas ut med vattnet. Detta innebär att användaren inte behöver investera i en separat tvättsikt utan kan använda samma sorteringsverk till att torrsikta och att tvätta. En enorm kostnadsbesparing och unikt för Portafills maskiner!

Transport
6000XT har en transport längd på precis under 12 meter och en transport höjd på 2900mm. Avlägsnandet av några skydd medger att maskinen kan transporteras inuti en 40 fots sjöcontainer eller Euro Liner trailer.
Den 3-däckade versionen väger in på 23400kg och den 2- däckade hamnar på 20500kg.
Maskinens kompakta mått och låga vikt gör att den transporteras utan några krav på tillstånd. Larvunderredet möjliggör enkel förflyttning på arbetsplatsen.

Transportörer
Ving transportörerna på 6000XT har en ny design som gör dem starkare och lättare. Alla hydraulledningar löper på insidan av bandet vilket skyddar dem från skador och ger längre livslängd.
Front transportören är ännu en unik design där bandet normalt sett hade vikts upp mot maskinen. Portafill har sparat transportlängd genom att fronttransportören skjuts teleskopiskt ut i arbetsläge. Denna unika funktion är en av orsakerna till att man kunnat designa siktlådan så lång och ändå kunna bibehålla ett kompakt transportmått under 12m. I arbetsposition är stackhöjden för front bandet 4 meter för den 2-däckade varianten.
Med det tredje däcket monterat viks den extra vingtransportören i likhet med ett annat Portafill patent vågrätt efter maskinkroppen och behöver alltså inte demonteras för transport.
Ytterligare en unik funktion som tidigare bara erbjudits i Portafills grovsikt 5000CT är en 2 i 1 funktion som medger att en fraktion kan ?blindas? bort vid behov.

DUAL POWER
6000XT är i grunden en dieselhydraulisk maskin med en Deutz dieselmotor ombord. Som tillval erbjuder Portafill för första gången en DUAL POWER drift som medger att sorteringsverket kan drivas elektriskt av en extern elkälla som ett krossverk, elverk eller via elnätet.

Matarfickan
Över den 5 kubikmeter stora matarfickan finns ett fjärrstyrt hydrauliskt tippgaller som har dubbel vikning. Det tippar som traditionella tippgaller av överfraktionen men kan även tippas i längsled för att underlätta matning från krossverk. Som tillval erbjuds en utökad matarficka och även en vibrerande försikt.

?Portafill är stolta över att vara innovativa och försöker inte kopiera andra företags maskiner. Målet är att tillverka maskiner med kompakta dimensioner och hög kapacitet, samtidigt vill man hålla nere vikten med innovativ design. Vår erfarenhet av Portafill är att de uppfyller dessa kraven med råge och oftast överträffar kundernas förväntningar vad gäller kvalitet och kapacitet.? enligt Niklas Johansson, VD på Sverige importören Biocare Svenska AB.

För mer information kontakta:
Niklas Johansson
070-6677830
niklas@biocare.se

Portafill 7000 IC-R krossar asfalt