Dammreducering

Damm är ett problem för de flesta inom återvinnings-, demolerings- och gruvbranschen. Damm orsakar högre förslitning på maskiner vilket medför ökade underhållskostnader och fler stillestånd. Säkerheten blir lidande på grund av sämre sikt på arbetsplatsen. Människor utsätts för onödiga skador då de vistas i dammiga miljöer. Biocare erbjuder lösning på dammproblem genom vårt egenutvecklade NoDust system för dammreducering med skum.

Biocare No Dust

9898.jpg

Biocare tillverkar ett vattenbaserat dammbindningsmedel, Biocare NoDust, som appliceras i form av skum eller med spraydysor. Medlet sänker ytspänni...

Portafill 7000 IC-R krossar asfalt