Slagkrossar

Biocare erbjuder återvinningskrossar för bearbetning av asfalt, betong, armerad betong, tegel, kalk samt mjuka och medelhårda bergarter. Krossarna sträcker sig i viktklasserna från 18 till 50 ton med produktionskapaciteter från 120 ton/timme till 420 ton/ timme.

Portafill MI-7 (7000IC)

7000ic-2-100441.jpg

Kompakt, högeffektiv återvinningskross som flyttas enkelt mellan arbetsplatserna utan tillstånd. Lastkännande vibromatare, överbandsmagnet, högkapa...

Portafill MI-7R(7000IC-R)

7000ic-r-1-100438.jpg

Portafill MI-7R är utrustad med Portafills nyutvecklade påhängssikt med returband. Maskinen producerar en graderad fraktion i en körning. Portafill...

Rockster R1100DE HYBRID

r1100de-asphalt-2-122047.jpg

Världens första sanna hybrid slagkross. 20% högre produktionskapacitet tack vare jämn, kontinuerlig kraft. 30% lägre bränsleförbrukning tack vare...

Portafill 7000 IC-R krossar asfalt