Biocare No Dust

Biocare tillverkar ett vattenbaserat dammbindningsmedel, Biocare NoDust, som appliceras i form av skum eller med spraydysor. Medlet sänker ytspänningen och har en god vidhäftningsförmåga på materialet som processas. Materialet blir dammfritt i upp till en vecka och kan under tiden hanteras, sorteras eller krossas. Lämnar inga negativa biverkningar och är biologiskt nedbrytningsbart.

Artikelnr: bd6611891342 Kategori: