Virvelsströmsseparator

Virvelströmsseparatorer (Eddy Current Separatorer) är designade för att separera icke-magnetiska metaller som aluminium, koppar och magnesium från en produktström.
Eddy Current systemet består av en kort bandtransportör med drivningen på returändan. ECS rotorn som är monterad på utlastningsändan av transportören är konstruerad av ett högintensivt rare earth (neodymium iron-boron) magnet system monterat inuti ett icke metalliskt hölje. Rotorn producerar vid höga hastigheter en induktiv spänning i konduktiva metaller. Denna induktiva elektriska spänning producerar ett magnet fält som motsätter sig rotorns vilket gör att icke magnetiska metaller reppelleras över en skiljeplåt. Resterande material faller fritt över rotorn med resultatet att det separeras från det repellerade materialet.

Eddy Current separatorer används i allt större utsräckning där separering av icke magnetiska metaller från en produktström kan ge en mer värdefull slutprodukt. Oavsett om användningen sker inom återvinning, avfallsminimering, råmaterialproduktion eller annan process där separering kan vara fördelaktig. Typiska exempel på applikationer är:
+ Separering av icke magnetiska metaller i bilfragmenterings avfall.
+ Separering av icke magnetiska metaller i aska från förbränning av solitt avfall.
+ Sortering av aluminium burkar från torr återvinning
+ Borttagning av icke magnetiska metaller från träflis.
+ Borttagning av föroreningar från glaskross.
+ separering av icke magnetiska metaller från gjutsands slagg.

Artikelnr: 28b1f0d73e7d Kategori: