FINSIKTAR

Finsiktar är sorteringsverk som är avsedda för att göra en gradering av ett material. Oftast används de för att sortera ett redan krossat material eller sand och grus eftersom konstruktionen medför en begränsning av storleken på det inmatade materialet. 

MS-3