KONKROSSAR

Kallas för efterkross, sekundär eller tertiärkross.

Används framförallt för att reducera ned berg från en förkross till färdigt material.

Ger en bra kubricering.

Portafill MC-08