Slit & Reservdelar

Förbrukningsmaterial

Vi tillhandahåller originaldelar, så att din maskin bibehåller den kvalitet den haft från början

Eftermarknaden är en av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till när du väljer en ny maskin. Vår ambition är att tillhandahålla delar till våra fabrikat med hög kvalitet och rimlig leveranstid. 
 • Krossplattor
 • Slagbalkar
 • Motstål
 • Konor
 • Mantlar
 • Siktduk
 • Slitplåtar
 • Rullar
 • Tätgummin
 • Filter
 • Olja