Vattenrening

Filterpressar & Förtjockare

Vattenrening spelar en allt viktigare roll inom modern återvinning, tillsammans sparar vi på jordens resurser

Sektorer vi erbjuder applikationer inom:

 

  • Gruvdrift
  • Aggregat, sand och grus
  • C&D Recycling & Jordtvätt
  • Industri & Bioslam
  • Stenhuggeri
  • Tunnelbygge 
  • Betongindustrin