SLAGKROSSAR

Kallas även rotorkrossar, asfaltkrossar, återviningskrossar.

Används för krossning av asfalt, betong, mjukt och medelhårt berg.

Portafill MI-7

Rockster 1000S

Rockster 1100S