SIKTAR

Siktar eller sorteringsverk finns för olika typer av applikationer. 

GROVSIKTAR

FINSIKTAR

TRUMSIKTAR

SPALECKSIKT