CITY SKID 7X4

CitySkid 7X är en käftkross på lastväxlarram. Byggd för att hantera såväl skandinaviskt berg som armerad betong och asfalt.

I grunden en eldriven maskin som i 7X3 utförande ansluts till extern elkälla och i 7X4 har egen drift via elverk.
Den nya modellen har tack vare effektivare elverk ca 30% lägre bränsleförbrukning i jämförelse med det föregående elverket.
Den väl beprövade krossen har en krossöppning på 700X500mm och krossplattorna är vändbara för ökad livslängd.
Spalten ställs hydrauliskt mellan 35-150mm.
Krosskapacitet upp till 150 ton / timme.
Tack vare den låga vikten på 13 ton (15 ton med elverk) flyttas krossen enkelt mellan arbetsplatserna med hjälp av lastväxlare.

Vill du veta mer?

kontakta oss