Portafill MR-2

Med en vikt på endast 10 ton är Portafill MR-2 i standardutförande en larvburen 2 – fraktions sikt. Den aggressiva skakningen gör att såväl matjord som schaktmassor, bergkross och sand hanteras med enkelhet. Verkets kompakta mått gör det enkelt att flytta med lastväxlare mellan arbetsplatserna. Som tillval finns en extra transportör så att även mellanfraktionen kan utvinnas och verket blir då ett 3 – fraktioners verk.

Vill du veta mer?

kontakta oss