Portafill MR-5

MR-5 är den senaste versionen av vårt mycket populära 5000 CT sorteringsverk. Maskinen har blivit omåttligt populär tack vare larvdriften men ändå möjligheten att flytta den på maskinflak med hjälp av lastväxlarbil. Den enkla flytten i kombination med en aggressiv siktlåda som håller näten rena även i svåra material, enkelt underhåll och detaljer som längdspända siktnät på båda däcken bidrar till populariteten. MR-5 är en 3- fraktioners sikt men kan med en enkel knapptryckning “blinda” bort mellanfraktionen och bli en 2- fraktioners sikt. Fördelen med detta är att en onödig fraktion undviks vid t.ex. matjordssortering.
MR-5 är en allätare och är det självklara valet för entreprenören som vill kunna sikta allt från matjord till bergkross. Våra maskiner används i dagsläget i många skiftande applikationer som exempelvis sortering av matjord, schaktmassor, grus, flis, före eller efter ett krossverk.
Vill du veta mer?

kontakta oss