Portafill MR-6

MR-6 är storebror till vår populära grovsorterare MR-5 (5000CT).
Maskinen har ett nytt styrsystem med autostart och de flesta funktioner styrs med radiostyrningen. Motorutrymmet har två stora dörrar vilka möjliggör mycket enkel åtkomst till motorpaketet.
MR-6 har längdspända siktnät på båda siktdäcken i den klassledande siktlådan med option att få toppdäcket sidspänt för kunder som föredrar det.
MR-6 är dieselhydrauliskt driven via Deutz motor men kan även beställas i elhybridutförande. MR-6 är en 3- fraktioners sikt men kan med en enkel knapptryckning “blinda” bort mellanfraktionen och bli en 2- fraktioners sikt. Fördelen med detta är att en onödig fraktion undviks vid t.ex. matjordssortering.
MR-6 är en allätare används i dagsläget i många skiftande applikationer som exempelvis sortering av matjord, schaktmassor, grus, flis, före eller efter ett krossverk.
Vill du veta mer?

kontakta oss