TRS 550 

Terex TRS 550 är vår största grovsorterare. Maskinen har ett styrsystem med autostart och de flesta funktioner styrs med radiostyrningen. Inmatningen sker via stållamellmatare i matarfickan. 
TRS 550 har längdspänt siktnät på undre siktdäcket medan toppdäcket är sidspänt och kan utrustas med hålplåt, fingerdäck eller siktnät..
TRS 550 är dieselhydrauliskt driven via CAT motor men kan även beställas i elhybridutförande. 
TRS 550 är en allätare används i dagsläget i många skiftande applikationer som exempelvis sortering av matjord, schaktmassor, grus, flis, före eller efter ett krossverk.
Vill du veta mer?

kontakta oss