TRÄKROSSAR

Träkrossar kan delas upp i långsamtgående rivare, medelhastighetsrivare och horisontalmatade höghastighetskrossar

TBG 530T

TBG 630