TRÄKROSSAR

Träkrossar kan delas upp i långsamtgående rivare, medelhastighetsrivare och horisontalmatade höghastighetskrossar

Långsamt- gående       Rivare

Medel-hastighets  Rivare

Horisontala höghastighets krossar