TRS 550 

Terex TRS 550 är vår största grovsorterare och går att utrusta med en Spaleck siktlåda. Maskinen har ett styrsystem med autostart och de flesta funktioner styrs med radiostyrningen. Inmatningen sker via stållamellmatare i matarfickan. 
TRS 550 Spaleck har gummiduk på det undre siktdäcket medan toppdäcket är sidspänt och kan utrustas med hålplåt, fingerdäck eller siktnät.
TRS 550 Spaleck är dieselhydrauliskt driven via CAT motor men kan även beställas i elhybridutförande. 
TRS 550 Spaleck är en problemlösare och används i dagsläget i många skiftande applikationer som exempelvis sortering av matjord,  flis, kompost.
Vill du veta mer?

kontakta oss